Có một qui luật cho tất cả các mối quan hệ : không bao giờ để người mình thương cảm thấy một mình

Có một qui luật cho tất cả các mối quan hệ : không bao giờ để người mình thương cảm thấy một mình, đặc biệt là khi bạn có mặt ở đó!
15/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/nguyennguyen.ndc

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan