Năm nay Việt Nam làm quái gì mà lắm bão vậy???, Đủ các thể loại bão dồn vào

Năm nay Việt Nam làm quái gì mà lắm bão vậy???
Đủ các thể loại bão dồn vào.
Vui vui có đợt chỉ chưa đầy nửa tháng mà đến 5, 7 cơn bão ập đến là răng???
???.
05/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/nhock.puon.5
1 bình luận:
Lã Văn Hồng
27-08-2018, 23:25:37
Pải thế ms vui

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan